Offentlig auktion

Samägande av fastighet

En fastighet kan ägas av flera personer gemensamt. Var och en äger då en andel av fastigheten.  Om inget avtalats mellan delägarna gäller reglerna i samäganderättslagen. Varje delägare har rätt att sälja sin andel till en annan ägare eller till en utomstående.  Ett samägande kan också upplösas genom att en delägare kan ansöka om att hela fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Det sker genom att delägaren ansöker hos tingsrätten om att god man ska förordnas enligt reglerna i 6 § samäganderättslagen. Vi på Landerdahl & Partners  åtar oss uppdrag att som god man sälja fastigheter på offentliga auktion. Se våra pågående försäljningar nedan.


 

Avslutade auktioner

Fastigheten Kungsör Lådeby 3:19 är på 73 ha varav 34 ha skog. På fastigheten finns ett bostadshus på ca 124 kvm samt ekonomibyggnader som är i behov av renovering. Fastigheten säljs på offentlig auktion genom av tingsrätten förordnad god man advokat Erika Lindquist.

Auktionen genomfördes den 25 januari 2018 kl 13:00 på Advokatfirman Landerdahls kontor i Eskilstuna. Försäljningspriset blev 6´000´000 kr.

Laadeby/img-4355