Brottmål

Offentliga försvar

 Om någon begår en handling som kan straffas enligt lag, skall åklagaren påbörja en sk förundersökning. Den som kan misstänkas ha utfört handlingen har då regelmässigt rätt till en offentlig förvarare, en försvarsadvokat. En sådan utses och förordnas av tingsrätten, men den misstänkte har rätt att önska en specifik advokat hon/han känner förtroende för. Har du inte rätt till en offentlig försvarare så kan du alltid anlita en privat försvarare och bekosta denna själv. 

Det är viktigt att du snabbt får en advokat utsedd som försvarare, under förundersökningen har advokaten nämligen rätt att ge förslag på och genomföra kompletterande utredningsinsatser, t ex höra vittnen, få fram tekniska utredningar m m. Särskilt viktigt är detta när den misstänkte är anhållen.

Advokaterna på Landerdahls har olika erfarenheter med fördjupande kunskaper i olika brottstyper.

Göran har med sin bakgrund som skattejurist gedigna kunskaper när det gäller ekonomisk brottslighet, t ex skattebrott, bokföringsbrott, bedrägerier m m. Han har också försvarat många ungdomar, med den särskilda komplexitet som finns där för t ex val av påföljd. Göran har även mångårig erfarenhet som försvarare beträffande våldsbrott av olika slag.

Catharina och Erika är med sin erfarenhet av relationsjuridik ofta anlitad vid olika typer av brottslighet inom familjer samt så som försvarare i mål om narkotikabrottslighet. 

Målsägandebiträde

 Om du blir utsatt för ett brott med fängelse i straffskalan, eller om du är väldigt ung, så har även du rätt till ett eget ombud. Åklagaren kommer att driva sakfrågan medan ett målsägandebiträde finns som stöd för dig under polisförhör och rättsliga förhandlingar. Det är även denna person som du vänder dig till för att få information om processen och andra eventuella frågor. 

Du kan själv namnge ett specifikt ombud eller en speciell firma som du önskar ditt ombud ifrån så förordnar tingsrätten denne under förutsättning att det inte finns juridiska förhinder (så kallad jäv). Om du är osäker så hjälper vi dig med denna begäran. I det fall du inte önskar något specifikt ombud, så kommer tingsrätten att utse ett åt dig. Kostnaden för ett målsägandebiträde faller på staten.

Alla våra ombud arbetar som målsägandebiträde. 

Särskild företrädare för barn

Om det finns anledning att anta att ett barn blir utsatt för brott av en familjemedlem eller någon i nära relation, kan en särskild företrädare för barnet utses av tingsrätten. Dennes uppgift blir att förbättra förutsättningarna att utreda brott mot barn och därmed också att förebygga fortsatta övergrepp när barnets ordinarie vårdnadshavare inte anses kunna representera barnets bästa. Detta kan innebära godkännande och närvaro vid polisförhör, läkarundersökningar mm.

Skattetvister och EKObrott

Skatteverket har en omfattande befogenhet att granska bokföring och deklarationsuppgifter. Blir Du eller ditt företag utsatt för granskning, måste du ta ställning till en rad olika frågor om vilka uppgifter som ska lämnas, hur det skall ske samt vad effekterna blir. Regelmässigt skriver Skatteverket en promemorian över vad som de anmärkt på vid granskningen. Eftersom den promemorian ligger till grund för de beslut som kan följa i högre skatt, risken för skattebrottsåtal m m, är det oerhört viktigt att Du noga går igenom, kommenterar och kompletterar ärendet redan i detta stadium. Ibland leder granskningen till högre skatt. Vid en efterföljande tvist med Skatteverket i domstol eller för skattebrott/bokföringsbrott, kan skadan begränsas om Du tar hjälp i detta inledande skede.

Göran har under många år hjälpt många företag och dess ägare i den situationen.

Även som privatperson, kan det vara värdefullt att ta hjälp av Landerdahls vid t ex taxeringsfrågor.