Ekonomisk familjerätt

Bodelning

ska göras vid dödsfall, skilsmässa, separation; och kan även göras under bestående äktenskap. Vid bodelning mellan sambor så är det enligt huvudregeln endast bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk som ska ingå. Detta oavsett vem som står som ägare för bostaden och bohaget och även oavsett vem som betalt för egendomen.  Är man gift så är huvudregeln att all egendom är så kallad giftorätt och ska då ingå i en bodelning. Det finns jämkningsregler som kan tillämpas vid kortare förhållanden. Bodelning mellan sambor måste påkallas senast 1 år efter separation i annat fall faller rätten till bodelning. Det finns i lag ingen tidsgräns för att påkalla bodelning mellan makar.

Sambo

Att vara sambo liknar äktenskapet men lagen ger inte sambor samma rättsliga skydd som äkta makar. Den största skillnaden är att man inte ärver varandra. När samboförhållandet upphör så har respektive sambo i bodelningen rätt till hälften av bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk.

Man kan upprätta ett samboavtal där samborna avtalar att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Gifta - Äktenskapsförord

När man är gifta har man giftorätt i varandras egendom om man inte har upprättat ett avtal. Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom.

Äktenskapsskillnad

Ibland blir inte livet som man har tänkt sig. En skilsmässa är svår och smärtsam och ofta behöver man då hjälp. Om båda makarna är överens så lämnar man in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Om man har barn under 16 år löper det en betänketid på sex månader oavsett om båda är överens om att skiljas.

Om bara en av makarna vill skiljas så löper det även då en betänketid på sex månader.

Underhållsbidrag

I samband med att föräldrar separerar blir det i de flesta fall aktuellt att reglera barnets underhåll. 

Barn har behov som föräldrarna är skyldiga att tillgodose. Den förälder som barnet inte bor tillsammans med har en skyldighet att se till att barnet får ett underhållsbidrag varje månad. Många barn går miste om att få ett högre underhåll än vad de har rätt till. Underhållsbidraget är oftast högre än vad Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd. Vi har jurister som kan hjälpa dig med att räkna ut ert barns rätt till underhållsbidrag.

På advokatfirman har vi flera jurister som har specialiserat sig på frågor kring vårdnad, boende och umgänge samt arbete inom den ekonomiska familjerätten.