Företag

Såväl företaget som företagets ägare behöver ibland få en genomgång av den juridiska verkligheten. Vi erbjuder att göra såväl heltäckande som mer begränsade insatser för att ”känna av” hur statusen är på gällande avtal m.m. Verkligheten förändras snabbt och det är kanske ibland så att det var länge sedan olika avtalsvillkor skärskådades. 

En sådan genomgång kan avse 

  • köp- och försäljningsvillkor för företagets produkter 
  • inköpsavtal 
  • de anställdas villkor 
  • hyresvillkor för lokal 
  • pågående eller tilltänkta samarbetsförhållanden 
  • kompanjonsavtal 
  • försäkringsförhållanden m.m.

För en del företag fungerar vi som ”husadvokat”, vilket innebär att företaget tecknar samarbetsavtal där advokatfirman åtar sig att med kort varsel lämna besked på olika frågor per telefon, granska alla nya affärsavtal samt lämna synpunkter på skilda frågeställningar.

Ibland kombineras det med en styrelsesyssla för advokaten och då ombesörjer vi upprättande av den formalia som gäller för bolaget, t ex skriver förslag till protokoll, handlingsplaner och arbetsordningar. 
Servicen avser då även företagets ägares egna juridiska spörsmål.

Vi har ett samarbetsavtal med Företagarna som innebär viss fri rådgivning. Kontakt oss eller Företagarna för att få reda på när Du kan utnyttja denna tjänst.