Din advokatbyrå i Örebro

Advokatbyrån Novum AB i Örebro som finns vid din sida och företräder dig i din rättsprocess – oavsett vad den handlar om. Gedigen erfarenhet, bred kompetens och engagerade, drivna medarbetare är grundstommen i vår verksamhet sedan vi startade vår byrå år 1991. När du anlitar oss kan du räkna med att vi gör allt som står i vår makt för att se till att dina önskemål och intressen tillgodoses.

Vi har en personalstyrka bestående av sex advokater, fyra jurister och fem assistenter som tillsammans besitter en samlad kompetens inom både human- och affärsjuridik. Nedan kan du läsa mer om vilka rättsområden våra advokater i Örebro är verksamma inom.

·      Affärsjuridik
Våra jurister och advokater i Örebro hjälper stora som små företag med allt som rör juridiken i ett bolag. Vi kan till exempel hjälpa er att granska nya affärsavtal, biträda er i ärenden gällande arbetsrätt eller att göra en övergripande genomgång där vi ser över era befintliga inköpsvillkor, kompanjonsavtal, hyresvillkor och allt däremellan.

·      Brottmål
Är du i behov av en försvarare eller ett målsägarbiträde i en kommande rättegång? Då kan vi hjälpa dig. Oavsett om du har blivit utsatt för ett brott eller om du är misstänkt vårdar ditt förtroende med omsorg och gör vårt yttersta för att skapa rätt förutsättningar för bästa möjliga utgång för dig.

·      Migrationsrätt
Vi företräder människor i alla typer av asylärenden. Vi kan till exempel hjälpa till med ansökan om uppehållstillstånd, asyl, arbetstillstånd och liknande. Vid behov ser vi givetvis till att ha en tolk på plats som talar klientens språk.

·      Fastighetsrätt
På vår advokatbyrå i Örebro har vi flera jurister med lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågeställningar och tvister. Vi kan till exempel hjälpa dig med ärenden som rör köp av bostad, överlåtelse av mark och byggärenden av olika slag.

·      Socialrätt
Vi har kompetens inom områden såsom ekonomiskt bistånd, äldreomsorg eller ärenden som hanteras av socialtjänsten och kan hjälpa dig att ta rättssäkra beslut i frågor kopplade till dessa områden.

·      Familjerätt och ekonomisk familjerätt
På vår advokatbyrå i Örebro har vi bred kompetens inom familjerätt såväl som ekonomisk familjerätt. Familjerätten innefattar ärenden som rör vårdnadstvister, umgänge med barn och skilsmässor, medan ekonomisk familjerätt handlar om arvstvister, underhållsbidrag, bodelning och liknande. Oavsett vad du behöver hjälp med inom familjerätt finns vi här för dig när du behöver det som mest. Läs mer...

·      Tvistelösning
Vi har lång erfarenhet av ärenden inom området tvistelösning och kan hjälpa dig med ärenden både i och utanför domstolen. Vi finns vid din sida och vägleder dig genom den pressade situation det vanligen innebär att vara part i en tvist.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om hur våra advokater i Örebro kan hjälpa just dig.