Arvsrätt

Testamente

De flesta människor kommer någon gång under livet i kontakt med frågor som rör arvsrätt. Det kanske gäller att upprätta ett testamente eller så skall det göras en bodelning.

Testamente: Ett testamente är en viktig rättshandling där du besätmmer hur du vill att arvet efter dig skall fördelas. Om man inte upprättar ett testamente fördelas arvet enligt den legala arvsordningen.

Bouppteckning

I samband med dödsfall skall det upprättas en en skriftlig handling som skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall.

Bouppteckningen har en civilrättslig betydelse för att fastställa vilka som är den avlidnes efterlevande och arvsberättigade släktingar samt den avlidnes egendom på dödsdagen liksom förekomsten av testamete och andra omständigheter av betydelse för arvet efter den avlidne. Den ligger till grund för bodelningen.

Bodelning

När någon dör och den avlidne var gift skall det upprättas en bodelning. Dödsboet delas då mellan dödsboet och den efterlevande maken.

Arvsskifte

Var den avlidne inte gift skall det upprättas ett arvsskifte mellan arvingar och universella testamentstagare. En skriftlig handling upprättas då och undertecknas av alla delägare. Om delägarna inte kan enas om arvskiftet kan tingsrätten förordna en boutredningsman. Även där har du möjlighet att välja vilken jurist eller firma du önskar förordnas.

Kontakta oss gärna för att höra vem av våra jurister som är bäst lämpade för just Ditt ärende.